Gói Điểm

Không giới hạn thời gian sử dụng

50.000đ

50 điểm

---

100.000đ

100 điểm

Bonus 3%

200.000đ

200 điểm

Bonus 5%

500.000đ

500 điểm

Bonus 7%

Khách hàng mua gói tải full 21 site, không giới hạn thời gian sử dụng, cứ hết điểm thì nạp dùng tiếp. Trường hợp bị trừ điểm mà file không về thì inbox admin nhờ hỗ trợ.

Khuyến mãi đang diễn ra

Từ khóa tìm kiếm